Om- och tillbyggnad

Allt handlar om din nöjdhet


Oavsett vad du behöver för tjänst är vårt mål att din upplevelse av oss ska hålla samma goda kvalitet som den praktiska tjänsten vi utför. Därför är vi noggranna i vår kommunikation med dig och vi finns bara ett samtal bort om du skulle fundera över något. 

Vi utför bland annat stamrenoveringar, hyresgästanpassningar, installation av komfortkyla samt utbyte av rörsystem. Med lång erfarenhet och en hög arbetsmoral ser vi till att lämna ett väl utfört arbete efter oss.

Välfungerande helhetstänk

För att slutresultatet och processen dit ska bli bästa möjliga jobbar vi tajt ihop med samarbetspartners som utför byggdelen av projektet. På det viset hålls alla tidplaner och det finns ett helhetstänk som genomsyrar hela arbetet. 

Om du behöver hjälp med planering eller har övriga frågor är det bara att du hör av dig till oss.

Vi erbjuder även…

Nybyggnation

Service och underhåll

Kontakta oss